Tájékoztatás a 2019. évi általános iskolai beiratkozásról

Kedves Szülők!

A 2019/2020-as tanévre történő beiratkozás lehetséges módjai:

 • személyes megjelenéssel, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányban történő bemutatásával, az előírt nyilatkozatok eredeti  példányainak leadásával.

 • elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval

  1. a KRÉTA rendszeren keresztül a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon regisztrálva, továbbá:

  2. A beiratkozás napján személyesen is meg kell jelenni az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat eredeti példányban be kell mutatni, az előírt nyilatkozatok eredeti példányait le kell adni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító / vagy születési anyakönyvi kivonat.

 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

  1. óvodai szakvélemény

  2. járási szakértői bizottság szakértői véleménye esetén ennek dokumentuma

  3. sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 4. Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

 5. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

A beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok:

 1. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (.doc)
 2. Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról (.doc)
 3. Etika/hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat (.doc)