TANÉVKEZDŐ ISKOLAI INFORMÁCIÓK


 1. Ebédbefizetés:

augusztus 23. (péntek)     7.00 – 9.30,                                              

augusztus 27. (kedd)           15.00 – 17.00

 • Az iskolai pótvizsgák ideje: 

augusztus 26. (hétfő)        9.00-tól,     

augusztus 27. (kedd)         9.00-tól 

 • Tankönyvosztás:

augusztus 28.(szerda) 

8.00 – 12.00 és 13.00 – 17.00

4. Rendkívüli szülői értekezlet az elsőosztályos tanulók szüleinek:

augusztus 26.(hétfő), 16.00. 

Megjelenésükre feltétlenül számítunk!

5. Elsősök beszoktató foglalkozásai:   

augusztus 26.-30., 9.00-9.30  

6. Tanévnyitó ünnepség:

augusztus 30.(péntek), 18.00

7. Első tanítási nap:

szeptember 2.(hétfő), gyülekező: 7.30

Hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosításának feltételei

Kedves Szülők!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2019. május 20-ig lehetőségük van az Etika / Hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választás módosítására a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott módon, az alábbiak szerint:

182/B § bekezdés:

(6) Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az érintett szülők 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti nyilatkozata alapján és az egyházi jogi személy képviselőjével a (2) bekezdés alapján lefolytatott egyeztetés eredményeként a hit- és erkölcstan oktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

(7)  Ha a szülő a következő tanévre vonatkozóan az etika vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban közli az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével. A 182/A. § (5) és (7) bekezdése szerinti választása megismétlésére a szülő nem kötelezhető.

(8) Amennyiben a szülő vagy törvényes képviselő a tanuló számára a második-nyolcadik évfolyamokon etika helyett hit- és erkölcstan vagy más egyházi jogi személy által tartott hit- és erkölcstan oktatást választ, a tanulmányok megkezdésének feltételeit az újonnan választott hit- és erkölcstan oktatást folytató egyházi jogi személy határozza meg.

Az Etika / Hit- és erkölcstan tantárgy módosításához szükséges nyomtatvány az iskola honlapjáról elérhető.

Tájékoztatás a 2019. évi általános iskolai beiratkozásról

Kedves Szülők!

A 2019/2020-as tanévre történő beiratkozás lehetséges módjai:

 • személyes megjelenéssel, a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredeti példányban történő bemutatásával, az előírt nyilatkozatok eredeti  példányainak leadásával.

 • elektronikus jelentkezés lehetőségével kiegészített adminisztrációval

  1. a KRÉTA rendszeren keresztül a https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalon regisztrálva, továbbá:

  2. A beiratkozás napján személyesen is meg kell jelenni az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat eredeti példányban be kell mutatni, az előírt nyilatkozatok eredeti példányait le kell adni.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 1. A gyermek nevére kiállított személyi azonosító / vagy születési anyakönyvi kivonat.

 2. A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

 3. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás

  1. óvodai szakvélemény

  2. járási szakértői bizottság szakértői véleménye esetén ennek dokumentuma

  3. sajátos nevelési igényű gyermek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye

 4. Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről

 5. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről

A beiratkozáshoz szükséges letölthető dokumentumok:

 1. Nyilatkozat a gyermek törvényes képviseletéről (.doc)
 2. Nyilatkozat életvitelszerű ott lakásról (.doc)
 3. Etika/hit- és erkölcstan oktatásra vonatkozó nyilatkozat (.doc)