Magunkról

Heti egy alkalommal órarend szerinti úszás oktatásban részesülnek tanulóink a kistérségi tanuszodában.

Emellett hittanoktatást (katolikus, református), táncoktatást, tömegsportot, kosárlabdát, kézilabdát, aerobikot is választhatnak tanítványaink. Könyvtárunk kb. 2.700 kötettel várja az olvasni szeretőket. A gyermekek részt vehetnek karate, dzsúdó, és kajak-edzéseken is. Külső közreműködők bevonásával bármilyen szülői igény kielégítünk. Azért e sokféle lehetőség, mert legfőbb pedagógiai hitvallásunk a személyiség sokoldalú formálása. Célunk, hogy a lehető legtöbb műveltségi területből megízleltessünk egy keveset a gyermekekkel, hogy tehetségük, érdeklődésük, kedvük szerint választhassanak maguknak megfelelőt. Minden gyermekben szunnyadhat tehetség, csak ki kell bányászni, felszínre kell hozni. S nem utolsó szempont a szabadidő hasznos eltöltése sem.Az iskola alig néhány éve működik önállóan, azelőtt a rácalmási Jankovich Miklós Általános Iskola tagiskolája volt. Hosszú időre visszanyúló hagyományokkal még nem rendelkezünk, de ezek kialakulása már megkezdődött (szeptemberi sportnap, szemétszüret, játszóházak, közös karácsonyi ünnepség, iskolai szintű kirándulások, erdei iskolai táborok, farsangi mulatság, Fekete István Napok, iskolagála, zeneiskolai koncertek, stb.).

Szomorú tapasztalatunk a közeli nagyváros, Dunaújváros elszívó hatása. Sok szülő úgy gondolja, hogy a városban jobb feltételekkel, modernebb körülmények között nagyobb eséllyel indíthatja gyermekét az életnek. Ez a tendencia talán megváltozik. Bizonyos városi iskolák bezárásával, összevonásával „mamut iskolák” jöttek létre, bennük az oktatás-nevelés „nagyüzeművé” válik. Nálunk a nevelő-oktató munka emberi léptékű. Időt tudunk szakítani az emberi kapcsolatok kialakítására, ápolására. Bizton állíthatjuk, hogy szerényebb felszereltséggel, kevésbé látványos körülmények között is lehet magas szintű munkát folytatni. Ez köszönhető a lelkes és fiatal tantestületnek. Meggyőződésünk, hogy az oktatás színvonala nem a kitűnő, vagy jeles tanulók számával mérhető, hanem azzal, hogy sikerül-e a gyermekekből a bennük rejlő maximumot kihozni, s hogy szeretnek-e iskolába járni.

A pedagógusok folyamatos önkéntes továbbképzéseken vesznek részt. Ezzel is azt szeretnék elérni, hogy tudásuk és felkészültségük a lehető legnagyobb mértékben megfeleljen a kor követelményeinek, az oktatás színvonala még inkább emelkedjék. Az „élethosszig tartó tanulást” a pedagógusok sem mellőzhetik.
Az iskola régi épületét 1997 nyarán kívülről teljesen felújították, s jelentős belső felújítási munkákat végeztek 2001 nyarán. Az új óvoda megépítése lehetővé tette, hogy az iskola az épület alsó szintjén 3 további tantermet, és vizes blokkot alakítson ki.
A felújítási munkák további eredménye, hogy a 2009-2010-es tanévet már egy teljesen új külsejű iskolaépülettel kezdhettük meg: a külső szigetelés és homlokzatfestés mellett a nyílászárók teljes cseréje is megtörtént, s a felső (régebbi szint) helyiségeit is teljesen felújították; a festés mellett ízléses falburkolatot kapott minden tanterem, s minden mosdó is fel lett újítva.
Emellett az sem elhanyagolható tény, hogy Kulcs község Önkormányzata saját erőből megvalósította községünk minden lakójának nagy álmát, egy közel 200 négyzetméteres rendezvényterem épült az iskola mellé, amelyben sportfoglalkozásokat is tarthatunk.

Pályázatból 1,5 milliós költségvetéssel nyelvi labort rendeztünk be. Reméljük, így szívesebben tanulnak  a gyerekek idegen nyelvet is.
Ma már a városi iskolákkal azonos körülményeket tudunk biztosítani.
A gyermekek kulturált, kényelmes körülmények közt étkezhetnek az iskola udvarán lévő faházban. Aszfaltos sportpályánk is van az udvaron, kosárlabda és kézilabda kapukkal.
A felszereltség bővítése, a feltételek javítása folyamatos. Igyekszünk a taneszköz-beszerzési tervben foglaltakat megvalósítani. Intézményünk rendszeresen vesz részt pályázatokon, s szerencsére az önkormányzat és a képviselő testület maximális jóindulatát is élvezi. Szívükön viselik az iskola-ügy kérdését. Szeretnénk elérni, hogy az elkövetkező tanévekben minél kevesebb gyermeket vigyenek el más települések iskoláiba, és a felső tagozat kiépítésével felvállalhassuk diákjaink színvonalas nyolcosztályos képzését.